Galerie

Galerie 1 października 2021 wyświetleń: 3011
1. Msza św. w kościele św. Audoena 1. Msza św. w kościele św. Audoena
2. Uczestniczący we Mszy św.
2. Uczestniczący we Mszy św.
3. Ks. Andrzej Pryba MSF - homilista
3. Ks. Andrzej Pryba MSF - homilista
4. Pani Ambasador RP w Dublinie Anna Sochańska
4. Pani Ambasador RP w Dublinie Anna Sochańska
5. Ks. dr Stanisław Hajkowski SChr
5. Ks. dr Stanisław Hajkowski SChr
► więcej

Dyplomy

19 września 2021 Duszpasterstwo Polskie w Irlandii przy kościele św. Audoena w Dublinie wraz z Fundacją Czyste serca w Bydgoszczy zorganizowały spotkanie: Integracja w kraju osiedlenia i patriotyzm dnia codziennego polskiej rodziny na emigracji.

W tematykę konferencji wprowadziła Pani Ambasador RP w Dublinie Anna Sochańska.

Prelekcje wygłosiły kolejno następujące osoby:

Ks. dr Stanisław Hajkowski SChr, Koordynator Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii – Dezintegracja polskiej rodziny emigracyjnej w Ameryce Północnej w latach trzydziestych XXw.

Wiesław Gajewski, Prezes Fundacji Czyste Serca - Małżeńskie EKG, czyli wczesna diagnostyka

małżeńskich zadyszek i arytmii

Dr Norbert i Ewa Jadczak, małżeństwo polskich lekarzy pracujących w Irlandii Północnej - Integracja rodziny polskiej w kraju osiedlenia.

Projekt spotkania był finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach

konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

 

19 września 2021., w kościele św. Audoena, ks. prof. UAM Andrzej Pryba MSF z Poznania i ks. dr Robert Czarnowski z PMK we Francji (inicjator tych Kursów w PMK we Francji) wręczyli studentom dyplomy ukończenia Kursów Poradnictwa Rodzinnego i Teologiczno-Katechetycznego. Kurs został przeprowadzony w Dublinie w 2020 w trybie stacjonarnym i online przez 20 profesorów z KUL, UAM, UKSW i wykładowców z innych polskich uczelni. Ks. prof. Andrzej Pryba MSF z UAM w Poznaniu koordynował program na Kursie Teologiczno-Katechetycznym. Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski z Wydziału Studiów nad Rodziną, UKSW w Warszawie koordynował program na Kursie Poradnictwa Rodzinnego. Na obu Kursach było zarejestrowanych 36 uczestników z Irlandii, Polski i Francji oraz kilkunastu wolnych słuchaczy, którzy otrzymali potwierdzenie uczestniczenia w Kursie od Koordynatora Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii.

Kadra naukowa, organizatorzy i studenci, drugi rząd od prawej: p. Stojgniew Paluszewski, administrator platformy edukacyjnej z Bydgoszczy, ks. dr Stanisław Hajkowski SChr - koordynator Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii, ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF - Wydział Teologiczny, ks. dr Robert Czarnowski - sekretarz PMK we Francji, p. Wiesław Gajewski, Prezes Fundacji Czyste Serca z Bydgoszczy.

aktualizowano: 2022-10-14
Wszystkich albumów:

Duszpasterstwo Księży Chrystusowców

St. Audoen Church, 14 High Street Dublin 8,
mob: 087 239 32 35
2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne