Św. Audoen

Św. Audoen 24 grudnia 2013 wyświetleń: 25172

Nasz święty patron

Kilka informacji o naszmy świętym patronie kościoła

Święty Audoen z Rouen, zwany również pod swym galijskim imieniem jako Dado, urodził się prawdopodobnie około roku 600 po Chrystusie. Był synem Authariusa, jednego z możnowładców Austrazji, głęboko spokrewnionego oraz związanego politycznie z dynastią Merowingów. To właśnie na dworze Merowingów rozpoczął swą galijską misję wielki Kolumban, którego pierwsi uczniowie – zarówno późniejsi mnisi jak też biskupi – rekrutowali się spośród synów zamożnych możnowładców Galii.

Audoen we wczesnej młodości przeżył bardzo osobiste spotkanie z Kolumbanem. Wywarło ono na chłopcu niezwykłe wrażenie, zmieniło styl jego życia i myślenia. Autharius, ojciec małego Audoena, około roku 610, udzielił Kolumbanowi schronienia w swoim domu, kiedy ten został wygnany z Burgundii. To dziecięce spotkanie pozostało na zawsze w duszy młodzieńca i spowodowało, że do końca swoich dni prowadził on życie surowe, ascetyczne, całkowicie oddane modlitwie i działalności apostolskiej.

Audoen był bardzo uzdolniony intelektualnie, a wspierany przez zamożną rodzinę, szybko rozpoczął karierę dworską. W wieku trzydziestu lat został sekretarzem króla Dagoberta. Z pomocą władcy założył w roku 635 swój pierwszy klasztor w Rebais, na terytorium małego państwa Brie. Klasztor i regułę życia zamieszkujących w nim mnichów, oparł całkowicie na wskazaniach Kolumbana.

W roku 640 Audoen został mianowany biskupem w Rouen. Dzięki swoim osobistym zdolnościom oraz świętości życia, szybko stał się główna postacią Kościoła w Neustrii. Założył niezliczoną ilość klasztorów męskich i żeńskich, które w tamtych czasach były często jedynymi ośrodkami duchowości, kultury, szkolnictwa i handlu. Tradycja galijska przypisuje Audoenowi erekcję czterech, wówczas największych, ośrodków monastycznych w Neustrii: klasztoru w Fecamp, Pavilly, Jumieges oraz w Saint-Wandrille. Miejsca te przez setki lat ożywiały ducha średniowiecznej Francji.

Tuż przed śmiercią Audoen zreformował życie duchowe klasztoru w Rouen. Była to jedna z pierwszych w Europie prób połączenia bardzo surowej reguły Kolumbana z racjonalną regułą życia mniszego według Benedykta z Nursji.

św. Audoen

Audoen z Rouen zmarł 24 sierpnia 684 roku, ciesząc się powszechnym autorytetem i opinią świętości. Jest jednym z głównych patronów starożytnej krainy Normandii. Zaraz po jego śmierci anonimowy autor spisał księgę „Żywot Audoena”, w której nasz Patron przedstawiony został jako ideał biskupa, człowiek święty i gorliwy misjonarz. W księdze tej biskup z Rouen otrzymał zaszczytny tytuł świątobliwego Męża, którego Bóg powołał „in gentes plurimos manifestando” – dla przekonania ku Bogu licznych narodów.

utworzono : 2013-12-24

Duszpasterstwo Księży Chrystusowców

St. Audoen Church, 14 High Street Dublin 8,
mob: 087 239 32 35
2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne