49statyczny 2018-02-24 12:57:20

Nowa ewangelizacja

Nowa ewangelizacja 1 lutego 2014 wyświetleń: 9561

Nowa Ewangelizacja

„Głoszenie Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, jest pierwszorzędnym posłannictwem Kościoła, nakaz ten i posłannictwo zobowiązuje tym bardziej w dobie wielkich i poważnych przemian w dzisiejszym społeczeństwie”. Jedną z wielkich i poważnych przemian dzisiejszego społeczeństa są migracje. Otwierają one człowieka na bogactwo świata, a zarazem ukazują jego ubóstwo, gdyż migrujący nie mogą zaspokoić swoich w miejscu dotychczasowego życia. W ten aspekt ludzkiego życia wpisuje się Dzieło Nowej Ewangelizacji. Czym zaś jest Nowa Ewangelizacjia? Jan Paweł II w Nowej Hucie w Krakowie ujął to w takich słowach: "na progu nowego tysiąclecia – w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia. Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama, co pierwsza"

Wsłuchując się w te słowa pragniemy podjąć się inicjatyw, które pomogą zagościć Ewangelii w naszej codzienności. 

 

ost. aktualizacja: 2017-11-15
cofnij drukuj do góry